ÁSZF

 

ÁSZF

ADATVÉDELMI ELVEK

 

Cégünk, a DAKKA HUNGARY Kft. azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezését, hogy biztosítsa vásárlóit valamint webáruházunk látogatóit adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. Célunk az, hogy ügyfeleinket biztosítsuk arról, hogy az általuk megadott adatok nálunk teljes biztonságban vannak, azokat szigorúan és diszkréten kezeljük. Ez a rendelkezés pontosan jellemzi a fogkefecom.hu webáruház információgyűjtési gyakorlatát. Javasoljuk az összes ügyfelünknek, hogy figyelmesen olvassák el ezt a rendelkezést!

 

REGISZTRÁCIÓS ADATOK

 

Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tároljuk és használjuk fel. Ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot és intézkedjen a megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatban. Vásárlóink adatait kizárólag szállító partnerünknek – a megrendelt termékek eljuttatásának érdekében – adjuk át! Egyéb harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át felhasználói adatbázisunk.

 

A FELHASZNÁLÓI ADATOK MÓDOSÍTÁSA

 

Ügyfeleink a fogkefeshop.hu webáruházban való regisztráció során megadott adataikat, bejelentkezés után bármikor megváltoztathatják a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK menüpont alatt. Ez alól kivételt képez a felhasználó e-mail címe, melyet csak ügyfélszolgálatunkkal történő egyeztetés során lehet megváltoztatni.

 

HÍRLEVÉL

 

Hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozási lehetőséget biztosítunk minden kedves regisztrált érdeklődőnk és vevőnk számára. A leiratkozás lehetősége bármely pillanatban biztosított a személyes beállítások megváltoztatásával, illetve kérhető emailben (admin@dakka.hu) és telefonon is ügyfélszolgálatunknál!

 

SAJÁT ADATAINK VÉDELME

 

Az oldalon elhelyezett szöveges információk, termékleírások és képi anyagok a Dakka Hungary kft. szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásukat kizárólag írásban a DAKKA HUNGARY Kft. ügyvezetője engedélyezheti. Amennyiben a fogkefe.com webáruházban elhelyezett anyagok engedély nélküli felhasználásáról értesülünk, vagy a bennük elhelyezett digitális kód segítségével szerzünk információt erről, azonnal megtesszük a megfelelő jogi lépéseket!

 

KAPCSOLAT

 

A fogkefe.com webáruház cégadatait és elérhetőségét az ADATOK, ELÉRHETŐSÉG menüpont alatt találja.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 

 

A Megrendelés elküldésével és annak a DAKKA HUNGARY kft. által történő visszaigazolásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre, mely szerint a

 

DAKKA HUNGARY Kft.(székhely és számlázási cím: H-1044 Budapest, Izzó u 15B adószám: 25143694-2-41,cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202352, E-mail: admin@dakka.hu) mint Szállító és

 

a Vevő között az alábbi általános feltételekben állapodnak meg.

 

 

 

 1. A Vevő jogosult a feladott Megrendelését követően, vagy a kiszállítás után 1 4 napig elállni. Ebben az esetben kérjük a terméket hibátlan csomagolásban, bontatalanul visszaküldeni. Mivel termékeink egészségügyi higiéniai termékek, csak zárt, erdeti csomagolású csomagokat tudunk visszavenni.
 2. Ezt az igényét jeleznie kell egyszerre írásban (e-mailben) és megerősítésként élőszóban, telefonon a Szállító ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 3. A Szállító köteles csomagküldés útján a Vevő által a Megrendelésben kiválasztott termékeket, az azon megjelölt szállítási címre. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Amennyiben a Vevő hibájából hiúsul meg az átvétel, úgy Szállító egy későbbi előre egyeztetett időpontban újra megpróbálja a kiszállítást, de ezen esetben Szállító nem vállal kötelezettséget a kiszállításra vállalt határidők betartására.
 4. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt módon kifizetni a Megrendelésében szereplő összeget. Amennyiben a Megrendelésében Átutalást vagy a kártyás fizetés fizetési módot jelölte meg, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító csak akkor kezdi meg Megrendelésének teljesítését, ha a Megrendelés értéke megjelent bankszámláján.
 5. Vevő köteles az általa feladott Megrendelésben megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket maradéktalanul átvenni, majd a Vevő a futárral együtt köteles a termékek meglétét maradéktalanul ellenőrizni és az esetleges hibás teljesítésről a futárnál jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes. Ezt követően –amennyiben a Vevő a Megrendeléskor a készpénzes fizetést választotta–, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat -mely a termékek szállítási valamint a kezelési és csomagolási költségeit is tartalmazza– készpénzben a kiszállítást végző futár részére átadni.
 6. A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő 14 munkanapon belül –munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban– köteles a sérülésmentesen, bontatlanul termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén bemutatni, majd amennyiben semmilyen probléma nem merült fel, úgy a Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni Vevő részére.
 7. Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi
 8. Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget. A Szállító ezen esetben a Futár és az Adminisztrációs költségeket levonhatja a visszatérítés árából.
 9. Szállító saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 6-os pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett. Szállító a termékek visszavétele esetén a Futár és az Adminisztrációs költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit is. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.
 10. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. V. Törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet szabályai az irányadók.

VÉTELÁR

 

A vételár a termékek mellett feltüntetett ár, mely tartalmazza az ÁFÁ-t. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyen a terméket megrendelte.

 

FIZETÉS

 

A járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

1./Készpénz

 

Készpénzzel történő fizetésre az alábbi esetekben van lehetőség:
– Futárral történő szállítás esetén az átvétel időpontjában a futárnak készpénzben

 

2./Bankkártya /PayPal/ Stripe

 

3./Utánvéttel

 

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton történő szállítást követő átvétel időpontjában a postai kézbesítőnek készpénzben vagy futártól függően kártyával fizetendő.

 

4./Átutalás

 

Az elfogadott megrendelés vételárát a termék szállítását megelőzően van lehetőség átutalással kifizetni. Kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesítünk. Egyedi megállapodás alapján ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthatunk.

 

 

 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI

 

A megrendelt áru átvételére az alábbi lehetőségek közül választhat:

 

Kiszállítás csomagküldő szolgálattal: Amennyiben, Ön otthonában, munkahelyén, vagy egyéb tartózkodási helyén szeretné átvenni a megrendelt terméke(i)t, válassza gyors és rugalmas csomagküldő szolgálatunkat! Megrendelést követően visszaigazoljuk a szállítási határidőt. Amennyiben megrendelése leadását követően munkaszüneti napok következnek, értelemszerűen a kiszállítási idő a munkaszüneti napok számával meghosszabbodik.

 

A csomagokat a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató illetve a FOXPost végzi.” szállítja.

 

A szállítás a termék kifizetését követően kezdődik. A szállítási határidő a pillanatnyi készlettől valamint a pénzügyi teljesítéstől, a szállítási költség a célországtól és a csomag súlyától/méretétől függ. A szállítás költsége a rendelés összeállításakor kerül kiszámításra. A webáruházban jelenleg a következő országokba rendelhető kiszállítás (zárójelben a várható szállítási határidők):

 

Magyarország (1-3 nap)

 

 

 

KÉSZLET INFORMÁCIÓ

 

Megrendelés előtt a termék-információs lapokon tájékozódhat az egyes termékek elérhetőségéről.

 

“Raktáron”: a termék raktáron van, a szállítás általában már aznap elkezdődhet, vagy a termék átvehető.

 

“Rendelhető:” a termék megrendelhető. Telefonon, vagy a megrendelést követően e-mailben adunk tájékoztatást a szállítás várható időpontjáról.

 

“Nem rendelhető:” a termék pillanatnyilag nem rendelhető.

 

GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG

 

A DAKKA HUNGARY kft. szavatossági és jótállási felelősségét a Ptk és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)Korm.rendelet szabályozza. Az áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes AKCIÓS termékek, melyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük, ha az eltér a normál termékeknél érvényes feltételektől. Garancia csak és kizárólag az alapkészülékre vonatkozik, melynek tartama a vásárlástól számított 2 (kettő) év. A kiegészítők (fogkefe, nyelvtisztító, fogkrém, stb) nem állnak garanciális védelem alatt.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

Ön bármikor jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 12 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail) és megerősítésként élőszóban vagy telefonon egyszerre ügyfélszolgálatunkon. Ebben az esetben Önt semmilyen költségviselés nem terheli. A Vevő jogosult az áru átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Vevő -előre egyeztetett időpontban- köteles a sérülésmentes termékeket a számlával együtt a telephelyén bemutatni, majd ezt követően a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően visszatérítjük.

 

Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget. Ezen esetben a szállítási költséget és az adminisztrációs költséget illetve a sérült csomagolás díját és esetlegesen a termék állapotromlásának költségét is jogosultak vagyunk levonni a visszatérítés árából. A visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

 

Hibátlan állapotban visszaszolgáltatott sérülésmentes áruk esetében a vásárlót nem terhelik a fenti költségek. Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

 

A RENDELÉS MENETE

 

Érvényes rendelést Ön regisztráció után adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. A regisztrációt megelőzően, vagy követően kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Tetszés szerint változtathatja a kosár tartalmát, a termékek darabszámát. A darabszámok változtatása után mindig nyomja meg a FRISSÍTS gombot! Megrendelését a PÉNZTÁRBA gomb megnyomásával teheti meg.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGADÁSA: Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, így akár ajándékot is küldhet áruházunkból.
 2. SZÁLLÍTÁS MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA: Célunk, hogy Ön mielőbb megkapja megrendelt termékét, és mielőbb használhassa, ennek érdekében:

 

Választhatja gyors csomagküldő szolgáltatásunkat

 

 1. A SZÁMLÁZÁSI CÍM KIVÁLASZTÁSA: Ez eltérhet a szállítási címtől.
 2. A FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA: Célunk, hogy Ön biztonságban érezze magát akkor is amikor „kinyitja a pénztárcáját”. A fizetési folyamatban használt megoldásoknál csak megbízható, ismert és elismert partnerekkel dolgozunk.
 3.  

Választható fizetési módok:

 

Készpénzes fizetés a csomagküldés teljesítése alkalmával

Bankkártya

Átutalás

 

 1. RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE: Végül egy összesítő oldalon ellenőrizheti rendelésének beállításait, ha valamit módosítani szeretne visszalépés után megteheti. A RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE gomb megnyomásával tudja rendelését feladni, amit mi megkapunk, és azonnal visszaigazolunk automatikus e mailben.

A MEGRENDELÉS IDŐPONTJA

 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a hozzánk. Megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk. Ez az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével a beérkezést követő 4 órán belül megtörténik.

 

A RENDELÉS UTÁNKÖVETÉSE:

Megrendelésének állapotát bármikor megnézheti:

A megrendelés visszaigazoló mailben kapott linkre kattintva bejelentkezést követően

A fogkefe.com weboldalunkon, az oldal alján a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK menüpontban

Érdeklődhet telefonon,  emailben az admin@dakka.hu címen